Facebook LinkedIn Twitter Skype Email            
My Idea

Oblikovanje i održavanje baza podataka

Usluge oblikovanja i održavanja podataka su jedna od naših specijalnosti. Imamo obučeni tim database programera i tele - anketara koji rade za naše klijente, Među njima su veliki proizvodni i trgovački sistemi, manje kompanije i javni sektor. Naše usluge:

Generisanje baze podataka
Održavanje baze podataka
Ažuriranje baze podataka
MyIDEA d.o.o. Vajara Đoke Jovanovića 2; Pošta: Stojana Aralice 1, 11040 Beograd, Srbija
tel. +381 11 36 02 380; +381 11 36 019 00; Fax +381 11 36 02 859; e-mail:office@myidea.
Copyright © 2010 - 2019MyIDEA d.o.o.|  All Right Reserved  |  Powered by Milica Juruković&NPlaneta